osteopati & sjukgymnastik

Varför osteopati – vad gör en osteopat?

Han testar till exempel lederna och kan känna igen och behandla rörelsehinder med hjälp av sina tekniker.

Han använder skonsamma metoder för att behandla musklerna och fascianerna som omger kroppens alla organ.

En fullständig effektivitet i leden kan endast åtföljas av en optimal funktion hos motsvarande muskler.

På grund av sin utbildning vet osteopaten hur kroppssystemen är sammankopplade, t.ex. den temporomandibulära leden med ISG (sakroiliakaleden).

Därför är det viktigt med regelbundna tandkontroller.